Blog

 

JAK ROZWIĄZAĆ SPÓŁKĘ? PODPOWIADAMY

 

Opublikowano: 6 grudnia, 2022

W Polsce przedsiębiorcy mają do dyspozycji kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z nich jest założenie spółki. Ta jednak również może dzielić się na poszczególne rodzaje – podstawowe grupy obejmują spółki osobowe oraz kapitałowe. Różnice pomiędzy nimi dotyczą nie tylko sposobu rozpoczynania działalności i jej prowadzenia, ale także zakończenia. Likwidacja spółki nie zawsze jest prostym procesem. Warto wiedzieć jak przebiega, na co należy podczas niej zwrócić uwagę oraz co zrobić, by cała procedura została przeprowadzona sprawnie i bez problemów. Podpowiadamy, jak wygląda likwidacja spółki z o.o., komandytowej oraz cywilnej.

JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE KARNE?

 

Opublikowano: 6 grudnia, 2022

W procesie karnym rozstrzyga się o winie i karze oskarżonego o popełnienie czynu zabronionego. Nierzadko działalność wymiaru sprawiedliwości kojarzy się przede wszystkim ze sprawami karnymi, co tylko świadczy o sporym zainteresowaniu, jakim cieszą się tego rodzaju procedury. Dlatego warto zastanowić się, jak przebiega postępowanie karne? Poznanie przynajmniej podstawowych wiadomości w tym zakresie może okazać się przydatne praktycznie dla każdego z nas – nawet jeżeli do tej pory nigdy nie mieliśmy bezpośrednio do czynienia z działalnością organów postępowania karnego

 

KRADZIEŻ - WYKROCZENIE CZY PRZESTĘPSTWO

 

Opublikowano: 6 grudznia, 2022

Wiele osób zastanawia się, czy kradzież to przestępstwo, czy wykroczenie. Ustawodawca, chcąc odróżnić drobne przewinienia od poważniejszych czynów, wprowadził podział uzależniony od wartości przywłaszczonego mienia. Wyjaśniamy, czym jest kradzież, kiedy jest traktowana jako wykroczenie i od jakiej kwoty jest sprawa karna.

DOBRY ADWOKAT SZCZECIN - JAK GO ZNALEŹĆ?

 

Opublikowano: 12 sierpnia, 2022

Trudno znaleźć osobę, która nigdy nie musiała załatwiać żadnych spraw przed sądem czy urzędem. W zdecydowanej większości przypadków można próbować poradzić sobie samodzielnie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami stosowanie prawa. Jednak w praktyce dużo lepszym pomysłem – zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że system prawa to prawdziwy gąszcz mało zrozumiały przepisów – jest skorzystanie z pomocy zawodowego prawnika, a więc przykładowo adwokata. Dobry adwokat – Szczecin jest miastem, w którym można znaleźć takiego specjalistę – stanowi nieodzowne wsparcie właściwie w każdej sprawie. Dlatego warto zastanowić się, jak znaleźć dobrego adwokata w Szczecinie?

ROZWÓD A KREDYT - CO DALEJ?

 

Opublikowano: 12 sierpnia, 2022

Niektórzy mówią, że w dzisiejszych czasach kredyt bardziej łączy ludzi, niż małżeństwo. Jednak w przypadkach, gdy małżonkowie wspólnie zaciągną kredyt – zresztą, jeżeli funkcjonują w ramach ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, to inne rozwiązanie jest mało prawdopodobne – to razem odpowiadają za jego spłatę. Tym samym wraz z rozwodem powstaje problem, w jaki sposób uregulować to zobowiązanie wobec banku, na kim spoczywa ten obowiązek i jakimi metodami bank może domagać się jego realizacji. Warto więc wiedzieć, jak kształtuje się relacja, którą można by streścić w krótkim haśle: rozwód a kredyt gotówkowy.

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE - CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

 

Opublikowano: 12 sierpnia, 2022

Wyrok rozwodowy nie tylko kończy małżeństwo, ale również kładzie kres wspólności majątkowej. Oczywiście małżonkowie mają prawo inaczej ułożyć swoje relacje dot. finansów – przykładowo poprzez zawarcie umowy majątkowej, zwanej popularnie intercyzą – jednak nie są to popularne rozwiązania. Tym samym przy rozwodzie prawie zawsze pojawia się pytanie, jak dokonać podziału majątku. Warto wiedzieć, w jaki sposób można załatwić tego rodzaju sprawy – tym bardziej że nierzadko podział majątku jest dużo trudniejszy, niż sam rozwód.

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

 

Opublikowano: 24 kwietnia, 2022

Do prowadzenia pojazdów mechanicznych – w tym przede wszystkim różnego rodzaju samochodów – trzeba mieć odpowiednie uprawniania, do których w pierwszej kolejności należy prawo jazdy. Oczywiście może zdarzyć się, że do prowadzenia niektórych rodzajów pojazdów, obok posiadania właściwej kategorii prawa jazdy, potrzeba jeszcze innych dokumentów. Jednak zawsze warto wiedzieć, co grozi za jazdę bez prawa jazdy, jak i bez posiadania odpowiedniej kategorii uprawnień.

Co grozi za posiadanie marihuany?

 

Opublikowano: 12 kwietnia, 2022

Zgodnie z przepisami posiadanie narkotyków, a więc również marihuany, jest w Polsce kwalifikowane jako czyn zabroniony. Warto zdawać sobie sprawę, że dotyczy to nawet niewielkich ilości, mimo iż wiele krajów liberalizuje przepisy antynarkotykowe, w odniesieniu do osób, które narkotyki posiadały jedynie na własny użytek. Jaka jest kara za posiadanie marihuany i co należy zrobić, w momencie postawienia zarzutów za posiadanie niedozwolonych środków?

SPRAWA ROZWODOWA - PRZEBIEG I KOSZTY PROCESU

 

Opublikowano: 7 marca, 2022

Rozpad małżeństwa jeszcze nie oznacza rozwodu – ten jest możliwy tylko wówczas, gdy stosowny wyrok wyda sąd. Do tego zaś niezbędne jest przeprowadzenie postępowania rozwodowego, którego przebieg regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z każdą sprawą rozwodową wiążą się także określone koszty, których dokładana wysokość zależy od szeregu czynników. Zawsze warto wziąć je pod uwagę przygotowując budżet niezbędny...

Legalizacja samowoli budowlanej 2022 - jak uniknąć kary

 

Opublikowano: 3 marca, 2022

Właściwie każdą – nawet stosunkowo drobną – inwestycję trzeba przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa. W przeciwnym wypadku trzeba liczyć się z poważnymi konsekwencjami – w tym z koniecznością zapłaty kary, a nawet z przeprowadzeniem rozbiórki. Jednak tak daleko idących skutków można uniknąć, przeprowadzając legalizację samowoli budowlanej. Postępowanie to wiąże się co prawda z koniecznością przeprowadzenia szeregu czynności, ale w ostatecznym rozrachunku pozwala na w pełni legalne użytkowanie budynku, a niekiedy także na uniknięcie kary. Co więc zrobić, aby zalegalizować...

Uzyskanie pozwolenia na budowę 2022 - jak się przygotować

 

Opublikowano: 27 lutego, 2022

Właściwie każda budowa – zwłaszcza domu czy innych budynków mieszkalnych – zawsze stanowi poważne przedsięwzięcie. Nie tylko pod względem budowlanym, ale również prawnym. Dopełnienie wszystkich formalności koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę daje inwestorowi niezbędne poczucie bezpieczeństwa co do legalności prowadzonych prac. Bez tego może okazać się, że inwestor zostanie obciążony poważnymi karami, a nawet nakazem rozbiórki – z pewnością zaś koniecznością legalizacji samowoli budowlanej. Jak więc przygotować się do procedury...

JAK NAPISAĆ PISMO PROCESOWE? KILKA PRZYDATNYCH INFORMACJI

 

Opublikowano: 12 stycznia, 2022

Zarówno procedura administracyjna, jak i cywilna oraz karna charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania oraz sformalizowania. Jednym z charakterystycznych konsekwencji takiego ukształtowania procedur jest konieczność podejmowania przez strony – we właściwym czasie – określonych czynności procesowych. Te z kolei coraz częściej mają charakter pisemny, dlatego do ich redakcji trzeba przykładać dużą uwagę, przygotowując je na najwyższym – pod względem prawnym i językowym – poziomie. Od tego może...

CO TO JEST AKT OSKARŻENIA? CO WARTO WIEDZIEĆ?

 

Opublikowano: 5 stycznia, 2022

Oskarżenie o popełnienie przestępstwa zawsze stanowi zarzuty, których żaden oskarżony nie powinien lekceważyć. Podjęcie właściwej obrony może doprowadzić do łagodniejszej, niż wnioskowana w akcie oskarżenia sankcji – a nawet do uniewinnienia. Z tego względu, warto, aby najpóźniej po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu oskarżony przystąpił do obrony swoich praw. Jednocześnie sporządzenie aktu oskarżenia jest skomplikowaną czynnością, przed którą stają nie tylko...

TESTAMENT NOTARIALNY ? CO WARTO WIEDZIEĆ?

 

Opublikowano: 9 sierpnia, 2021

Pozostawienie po sobie ważnego testamentu może oznaczać spore ułatwienie dla spadkobierców, którzy nie będą musieli toczyć pomiędzy sobą sporów o to, które ze składników wchodzących w skład majątku zmarłego przypadną każdemu z nich. Testament może rozwiązać te problemy, a prawidłowe sformułowanie ostatniej woli pozwala mieć pewność, że majątek zostanie podzielony zgodnie z wolą testatora. Niestety, niekiedy spadkobiercy...

JAK NAPISAĆ TESTAMENT ODRĘCZNIE, ABY BYŁ WAŻNY?

 

Opublikowano: 23 lipca, 2021

W polskim prawie dziedziczenie możliwe jest na podstawie ustawy oraz testamentu. W pierwszym przypadku to ustawodawca rozstrzyga, jaką część majątku należącego do spadkodawcy otrzymają jego krewni. W drugim zaś liczy się wola testatora, stąd coraz częściej wiele osób decyduje się na przygotowanie testamentu, rozporządzając tym samym swoim majątkiem na wypadek śmierci. Najpopularniejszym rozwiązaniem...

JAK ODWOŁAĆ SIĘ OD WYROKU NAKAZOWEGO?

 

Opublikowano: 12 czerwca, 2021

Kodeks postępowania karnego – wbrew powszechnym opiniom – zawiera kilka sposobów orzekania o odpowiedzialności karnej podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Nie w każdym przypadku zachodzi konieczność przeprowadzenia tradycyjnego postępowania, ze wszystkimi jego zawiłościami proceduralnymi. Jedną z uproszczonych form orzekania o odpowiedzialności karnej, jest postępowanie nakazowe...

PRAWA I OBOWIĄZKI ŚWIADKA W POSTĘPOWANIU KARNYM

 

Opublikowano: 17 maja, 2021

Podstawowym celem postępowania karnego jest wykrycie sprawcy przestępstwa i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, dlatego też przepisy Kodeksu postępowania karnego mają na celu w pierwszej kolejności przesądzenie o winie bądź niewinność oskarżonego o popełnienie danego przestępstwa oraz wymierzenie sprawiedliwej kary. Jedną z najważniejszych kwestii w ramach procedury karnej jest..

JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ?

 

Opublikowano: 17 maja, 2021

Rozpoczynając nowy biznes, przedsiębiorcy stają przed szeregiem ważnych decyzji. Jedną z pierwszych rzeczy, którą należy się zająć podczas zakładania firmy, jest wybór formy prawnej działalności biznesowej. Ma ona wpływ na wiele aspektów – od codziennych operacji finansowych, przez wysokość podatków, aż po poziom zabezpieczenia osobistych aktywów. Odpowiednia decyzja zapewni możliwość efektywnego...

JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ W SĄDZIE?

 

Opublikowano: 17 maja, 2021

Wizyta w sądzie – bez względu na to, czy w charakterze strony postępowania czy świadka – najczęściej nie jest przyjemnym doświadczeniem. Zazwyczaj wezwanie do sądu oznacza mniejsze bądź większe problemy, z którymi będzie musiał zmierzyć się adresat takiego wezwania. Wśród postępowań sądowych najczęściej spotyka się sprawy karne i cywilne...

ROZPRAWA KARNA. JAK WYGLĄDA JEJ PRZEBIEG?

 

Opublikowano: 25 stycznia, 2021

Przebieg rozprawy karnej nie zawsze jest pełen nagłych zwrotów akcji i skrajnych emocji. Zdecydowanie częściej ma charakter spokojnie prowadzonego procesu. W jego ramach fakty sprawy są przedstawiane przed wymiarem sprawiedliwości, który decyduje o tym, czy oskarżony popełnił przestępstwo, czy może jednak określone zarzuty są bezpodstawne...

NA CZYM POLEGA WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO?

 

Opublikowano: 12 stycznia, 2021

Przepisy Kodeksu karnego w uzasadnionych przypadkach pozwalają zakończyć postępowanie w sądzie bez skazania sprawcy. Warunkowe umorzenie postępowania karnego stanowi alternatywę dla dobrowolnego poddania się karze, mimo że w obu przypadkach wina i odpowiedzialność za popełnione przestępstwo nie wzbudzają żadnych wątpliwości...

ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA. JAK I KIEDY JEST MOŻLIWE?

 

Opublikowano: 15 grudnia, 2020

Tak trudne przeżycie jak śmierć bliskiej osoby, niesie z sobą wiele stresujących momentów, ale także wymaga dopełnienia licznych formalności. Zwykle rodzina zajmuje się nimi jeszcze w czasie żałoby – to wtedy najczęściej rozstrzyga się kwestie dziedziczenia i spadków...

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU. CO WARTO WIEDZIEĆ?

 

Opublikowano: 7 grudnia, 2020

Z chwilą śmierci osoby dysponującej określonym majątkiem, jej bliscy uzyskują prawo do dziedziczenia po zmarłym. Choć formalne stwierdzenie nabycia spadku nie jest obowiązkowe, w wielu sytuacjach okazuje się koniecznością...

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin