Blog

TESTAMENT NOTARIALNY ? CO WARTO WIEDZIEĆ?

 

Opublikowano: 9 sierpnia, 2021

Pozostawienie po sobie ważnego testamentu może oznaczać spore ułatwienie dla spadkobierców, którzy nie będą musieli toczyć pomiędzy sobą sporów o to, które ze składników wchodzących w skład majątku zmarłego przypadną każdemu z nich. Testament może rozwiązać te problemy, a prawidłowe sformułowanie ostatniej woli pozwala mieć pewność, że majątek zostanie podzielony zgodnie z wolą testatora. Niestety, niekiedy spadkobiercy...

JAK NAPISAĆ TESTAMENT ODRĘCZNIE, ABY BYŁ WAŻNY?

 

Opublikowano: 23 lipca, 2021

W polskim prawie dziedziczenie możliwe jest na podstawie ustawy oraz testamentu. W pierwszym przypadku to ustawodawca rozstrzyga, jaką część majątku należącego do spadkodawcy otrzymają jego krewni. W drugim zaś liczy się wola testatora, stąd coraz częściej wiele osób decyduje się na przygotowanie testamentu, rozporządzając tym samym swoim majątkiem na wypadek śmierci. Najpopularniejszym rozwiązaniem...

JAK ODWOŁAĆ SIĘ OD WYROKU NAKAZOWEGO?

 

Opublikowano: 12 czerwca, 2021

Kodeks postępowania karnego – wbrew powszechnym opiniom – zawiera kilka sposobów orzekania o odpowiedzialności karnej podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Nie w każdym przypadku zachodzi konieczność przeprowadzenia tradycyjnego postępowania, ze wszystkimi jego zawiłościami proceduralnymi. Jedną z uproszczonych form orzekania o odpowiedzialności karnej, jest postępowanie nakazowe...

PRAWA I OBOWIĄZKI ŚWIADKA W POSTĘPOWANIU KARNYM

 

Opublikowano: 17 maja, 2021

Podstawowym celem postępowania karnego jest wykrycie sprawcy przestępstwa i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, dlatego też przepisy Kodeksu postępowania karnego mają na celu w pierwszej kolejności przesądzenie o winie bądź niewinność oskarżonego o popełnienie danego przestępstwa oraz wymierzenie sprawiedliwej kary. Jedną z najważniejszych kwestii w ramach procedury karnej jest..

JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ?

 

Opublikowano: 17 maja, 2021

Rozpoczynając nowy biznes, przedsiębiorcy stają przed szeregiem ważnych decyzji. Jedną z pierwszych rzeczy, którą należy się zająć podczas zakładania firmy, jest wybór formy prawnej działalności biznesowej. Ma ona wpływ na wiele aspektów – od codziennych operacji finansowych, przez wysokość podatków, aż po poziom zabezpieczenia osobistych aktywów. Odpowiednia decyzja zapewni możliwość efektywnego...

JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ W SĄDZIE?

 

Opublikowano: 17 maja, 2021

Wizyta w sądzie – bez względu na to, czy w charakterze strony postępowania czy świadka – najczęściej nie jest przyjemnym doświadczeniem. Zazwyczaj wezwanie do sądu oznacza mniejsze bądź większe problemy, z którymi będzie musiał zmierzyć się adresat takiego wezwania. Wśród postępowań sądowych najczęściej spotyka się sprawy karne i cywilne...

ROZPRAWA KARNA. JAK WYGLĄDA JEJ PRZEBIEG?

 

Opublikowano: 25 stycznia, 2021

Przebieg rozprawy karnej nie zawsze jest pełen nagłych zwrotów akcji i skrajnych emocji. Zdecydowanie częściej ma charakter spokojnie prowadzonego procesu. W jego ramach fakty sprawy są przedstawiane przed wymiarem sprawiedliwości, który decyduje o tym, czy oskarżony popełnił przestępstwo, czy może jednak określone zarzuty są bezpodstawne...

NA CZYM POLEGA WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO?

 

Opublikowano: 12 stycznia, 2021

Przepisy Kodeksu karnego w uzasadnionych przypadkach pozwalają zakończyć postępowanie w sądzie bez skazania sprawcy. Warunkowe umorzenie postępowania karnego stanowi alternatywę dla dobrowolnego poddania się karze, mimo że w obu przypadkach wina i odpowiedzialność za popełnione przestępstwo nie wzbudzają żadnych wątpliwości...

ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA. JAK I KIEDY JEST MOŻLIWE?

 

Opublikowano: 15 grudnia, 2020

Tak trudne przeżycie jak śmierć bliskiej osoby, niesie z sobą wiele stresujących momentów, ale także wymaga dopełnienia licznych formalności. Zwykle rodzina zajmuje się nimi jeszcze w czasie żałoby – to wtedy najczęściej rozstrzyga się kwestie dziedziczenia i spadków...

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU. CO WARTO WIEDZIEĆ?

 

Opublikowano: 7 grudnia, 2020

Z chwilą śmierci osoby dysponującej określonym majątkiem, jej bliscy uzyskują prawo do dziedziczenia po zmarłym. Choć formalne stwierdzenie nabycia spadku nie jest obowiązkowe, w wielu sytuacjach okazuje się koniecznością...

Nasze wyróżnienia
logo1
logo2
logo3