Blog

Co to jest zachowek oraz kiedy i komu się należy?

 

Opublikowano: 12 stycznia, 2024

To instytucja prawa spadkowego regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego. Jej celem jest ochrona interesów najbliższych krewnych zmarłego, którzy – z różnych względów – nie zostali umieszczeni w testamencie. Mają oni prawo żądać od osoby wskazanej w ostatniej woli spadkodawcy zapłaty określonej kwoty pieniężnej, będącej swego rodzaju substytutem spadku należnego im w drodze dziedziczenia ustawowego. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co to jest zachowek, komu i kiedy przysługuje oraz jak się o niego ubiegać!

Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna

 

Opublikowano: 2 stycznia, 2024

W dobie cyfryzacji i życia toczącego się w świecie wirtualnym powstają coraz nowsze, nieznane dotąd zagrożenia. Wśród nich należy wymienić cyberprzemoc – to prześladowanie w internecie, które może przybierać różną postać i mieć rozmaite konsekwencje psychologiczne dla ofiar, a także prawne wobec sprawców. Sprawdź, co to za zjawisko i jak brzmi jego definicja oraz dowiedz się, co grozi za nękanie w sieci!

Czym jest upadłość konsumencka i jak ją ogłosić?

 

Opublikowano: 20 grudnia, 2023

Nie prowadząc działalności gospodarczej i pozostając podmiotem prywatnym, również można zmagać się z niewypłacalnością i wynikającymi z niej problemami finansowymi. I choć każdy słyszał o bankructwach ogłaszanych przez przedsiębiorstwa, niewielu ludzi wie, że istnieje też możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez osoby fizyczne. Sprawdź, co to jest, na czym polega ta procedura i jak ogłosić bankructwo konsumenckie!

Czym jest własność intelektualna i dlaczego warto ją chronić?

 

Opublikowano: 2 grudnia, 2023

Wszystkie wytwory ludzkiego umysłu przyjmujące postać materialną – a więc literatura, wynalazki, przedmioty powstałe w wyniku twórczości artystycznej czy odkrycia naukowe – są formalnie zabezpieczone przed wykorzystywaniem przez nieuprawnione do tego podmioty. Dzieje się tak na podstawie prawa o ochronie własności intelektualnej. Warto przybliżyć nieco to pojęcie i wytłumaczyć, co to jest oraz przytoczyć ustawę regulującą te kwestie w Polsce. Czytaj dalej, aby poznać szczegóły!

Odpowiedzialność za długi współmałżonka – co powinieneś wiedzieć?

 

Opublikowano: 27 października, 2023

Zawarcie związku małżeńskiego to nie tylko akt formalizujący związek kobiety i mężczyzny, ale również czynność urzędowa wywołująca określone skutki prawne. W momencie wzięcia ślubu, pomiędzy mężem, a żoną powstaje bowiem wspólność majątkowa, a jednym z jej aspektów staje się odpowiedzialność za długi małżonka. Dowiedz się, kiedy obie strony solidarnie odpowiadają za zaciągnięte przez jedną z nich zobowiązania oraz co w kwestii zadłużenia byłego męża lub żony zmienia rozwód i kiedy warto spisać intercyzę.

Przedawnienie długu 2023 – kiedy przedawniają się długi?

 

Opublikowano: 10 października, 2023

Niezapłacone faktury, rachunki czy raty pożyczek to problem dotyczący wielu Polaków – zarówno indywidualnych konsumentów, jak i przedsiębiorców. Polskie prawo precyzyjnie określa, jak długo wierzyciele mogą domagać się od dłużników spłaty zaległych zobowiązań. Dowiedz się, co oznacza przedawnienie, sprawdź, po jakim czasie zadłużenie ulega przeterminowaniu i skąd wiadomo, że dług jest przedawniony.

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika – co warto wiedzieć?

 

Opublikowano: 14 września, 2023

Wielu dłużników nie kryje zdziwienia, dowiadując się, że ich oszczędności zostały zablokowane na mocy tytułu egzekucyjnego. Tymczasem blokada pieniędzy zgromadzonych na ROR stanowi jeden z podstawowych środków służących zabezpieczeniu wierzytelności. Dowiedz się, jak wygląda zajęcie konta bankowego przez komornika, sprawdź, ile środków może on zająć w ramach prowadzonego postępowania i zobacz, czy utworzenie nowego rachunku pomoże ustrzec się przed prowadzeniem egzekucji komorniczej.

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ - CO TO JEST I JAK SIĘ PRZED TYM BRONIĆ?

 

Opublikowano: 4 sierpnia, 2023

We współczesnym świecie, proporcjonalnie do postępu technologicznego, rośnie liczba oszustw i ataków dokonywanych w przestrzeni wirtualnej. Poważnym zagrożeniem dla osób i firm, które korzystają z globalnej sieci, staje się więc cyberprzestępczość. Sprawdź, jakie rodzaje działań kryją się pod tą ogólną definicją, jak nie paść ofiarą oszustów online oraz jak kwestie te regulowane są przez Kodeks karny.

PAPIEROSY, A PRAWO - KARY ZA PALENIE TYTONIU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

 

Opublikowano: 10 lipca, 2023

Wprowadzaniu przepisów dotyczących zakazu używania wyrobów tytoniowych w przestrzeni ogólnodostępnej, towarzyszyła w naszym kraju burzliwa debata. Kary za palenie papierosów w miejscach publicznych miały tyle samo gorących zwolenników, co zaciekłych przeciwników, doszukujących się w nowych przepisach nawet próby ograniczania swobód obywatelskich. Sprawdź, gdzie nie można puszczać tradycyjnego „dymka” ani palić IQOSa czy e-papierosów i dowiedz się, co grozi za niestosowanie się do przepisów.

PODSZYWANIE SIĘ I PRZYWŁASZCZENIE TOŻSAMOŚCI - CO ZA TO GROZI?

 

Opublikowano: 1 czerwca, 2023

Nawet najbardziej przezorny i dbający o swoją prywatność obywatel może stać się ofiarą oszustów, wyłudzających dane w sieci. Przeniesienie wielu codziennych czynności do Internetu znacznie ułatwiło działanie wszystkim tym, którzy stosują podszywanie się pod inną osobę. Warto wiedzieć, jak uchronić się przed tego rodzaju procederem i gdzie zgłosić fakt, że ktoś inny używa naszych danych. Sprawdź, na czym może polegać kradzież tożsamości, dowiedz się, czy jest to karalne oraz jaka kara grozi za tego rodzaju działania.

Jakie są konsekwencje fałszowania dokumentów?

 

Opublikowano: 10 maja, 2023

Ustawodawca na różne sposoby chroni dokumenty, zwłaszcza przed fałszerstwem lub bezprawnym wykorzystaniem. Z tego względu konsekwencje za fałszowanie dokumentów, w tym za wykonywanie zawodu bez wymaganych uprawnień, są naprawdę poważne. Sprawca tego rodzaju przestępstw musi liczyć się nawet z kilkuletnim więzieniem.

Jakie są konsekwencje wykonywania zawodu bez wymaganego uprawnienia?

 

Opublikowano: 24 kwietnia, 2023

Wiele zawodów można wykonywać, jedynie posiadając stosowne uprawnienia. Nierzadko do ich zdobycia niezbędne jest najpierw uzyskanie dyplomu studiów wyższych, następnie odbycie stosownej praktyki zawodowej, a w końcu zdanie egzaminu państwowego. Wszystko po to, aby osoba posiadająca uprawnienia zawodowe dawała gwarancje wykonywania swoich zadań na najwyższym poziomie.

Co zrobić, gdy zostaniesz zatrzymany przez policję?

 

Opublikowano: 11 kwietnia, 2023

Zatrzymanie policyjne jest jednym z najdalej idących środków, które – bez wyroku sądu – ograniczają wolność osobistą. Dlatego praktycznie każdy powinien poznać odpowiedź na pytanie, co zrobić, gdy dojdzie do zatrzymania policyjnego. W końcu nigdy nie wiadomo, kiedy możemy znaleźć się w takiej sytuacji.

Legalizacja samowoli budowlanej 2023 - jak uniknąć kary

 

Opublikowano: 22 lutego, 2023

Właściwie każdą – nawet stosunkowo drobną – inwestycję trzeba przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa. W przeciwnym wypadku trzeba liczyć się z poważnymi konsekwencjami – w tym z koniecznością zapłaty kary, a nawet z przeprowadzeniem rozbiórki. Jednak tak daleko idących skutków można uniknąć, przeprowadzając legalizację samowoli budowlanej. Postępowanie to wiąże się co prawda z koniecznością przeprowadzenia szeregu czynności, ale w ostatecznym rozrachunku pozwala na w pełni legalne użytkowanie budynku, a niekiedy także na uniknięcie kary. Co więc zrobić, aby zalegalizować...

SPRZEDAŻ DZIAŁKI ROLNEJ ? JAK WYGLĄDA PROCEDURA KROK PO KROKU

 

Opublikowano: 17 lutego, 2023

Wprowadzone kilka lat temu ograniczenia w obrocie ziemią rolną do dziś budzą spore kontrowersje. Przez nie sprzedaż działki rolnej jest – z formalnego punktu widzenia – sporym wyzwaniem. Obowiązujące przepisy prawa zakładają, że co do zasady nabywcą ziemi rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Tego rodzaju transakcja na rzecz kogokolwiek innego jest traktowana jako wyjątek od tej reguły. Z jakimi formalnościami trzeba się liczyć przy sprzedaży działki rolnej i jak je sprawnie załatwić? Kluczową kwestią jest odpowiednie przygotowanie wymaganej dokumentacji.

NAGRANIE ROZMOWY JAKO DOWÓD W PROCESIE KARNYM

 

Opublikowano: 17 lutego, 2023

W każdym procesie karnym chodzi przede wszystkim o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: czy oskarżony popełnił przestępstwo, a jeżeli tak, jaka kary powinna zostać wymierzona. Aby ustalić te kwestie, potrzebne są dowody ? najlepiej potwierdzające bezpośrednio przebieg zdarzeń. Do takich bez wątpienia należą różnego rodzaju nagrania, zaczynając od rejestrowanych za pomocą kamer monitoringu, a kończąc na tych wykonanych telefonem. Jednak nie zawsze takie nagrania są legalne, co otwiera pytanie o to, czy można nagrywać rozmowę jako dowód? Choć polskie prawo nie odrzuca możliwości przedstawienia dowodu z nagrania konwersacji, to trzeba pamiętać, że w praktyce może się z tym wiązać szereg trudności procesowych

JAKIE SĄ ZASADY DZIEDZICZENIA?

 

Opublikowano: 17 lutego, 2023

Śmieć bliskiej osoby, poza tym, że najczęściej wiąże się z bólem i pustką po stracie, wywołuje również określone skutki prawne. Jednym z nich jest ustanowienie prawa do przejęcia majątku po zmarłym. Kto w Polsce jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego, w jakiej kolejności przebiega sukcesja w zależności od tego, kto jest spadkodawcą i kto ma prawo do zachowku?

Uzyskanie pozwolenia na budowę 2023 - jak się przygotować

 

Opublikowano: 23stycznia, 2023

Właściwie każda budowa – zwłaszcza domu czy innych budynków mieszkalnych – zawsze stanowi poważne przedsięwzięcie. Nie tylko pod względem budowlanym, ale również prawnym. Dopełnienie wszystkich formalności koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę daje inwestorowi niezbędne poczucie bezpieczeństwa co do legalności prowadzonych prac. Bez tego może okazać się, że inwestor zostanie obciążony poważnymi karami, a nawet nakazem rozbiórki – z pewnością zaś koniecznością legalizacji samowoli budowlanej. Jak więc przygotować się do procedury...

JAK ROZWIĄZAĆ SPÓŁKĘ? PODPOWIADAMY

 

Opublikowano: 6 grudnia, 2022

W Polsce przedsiębiorcy mają do dyspozycji kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z nich jest założenie spółki. Ta jednak również może dzielić się na poszczególne rodzaje – podstawowe grupy obejmują spółki osobowe oraz kapitałowe. Różnice pomiędzy nimi dotyczą nie tylko sposobu rozpoczynania działalności i jej prowadzenia, ale także zakończenia. Likwidacja spółki nie zawsze jest prostym procesem. Warto wiedzieć jak przebiega, na co należy podczas niej zwrócić uwagę oraz co zrobić, by cała procedura została przeprowadzona sprawnie i bez problemów. Podpowiadamy, jak wygląda likwidacja spółki z o.o., komandytowej oraz cywilnej.

JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE KARNE?

 

Opublikowano: 6 grudnia, 2022

W procesie karnym rozstrzyga się o winie i karze oskarżonego o popełnienie czynu zabronionego. Nierzadko działalność wymiaru sprawiedliwości kojarzy się przede wszystkim ze sprawami karnymi, co tylko świadczy o sporym zainteresowaniu, jakim cieszą się tego rodzaju procedury. Dlatego warto zastanowić się, jak przebiega postępowanie karne? Poznanie przynajmniej podstawowych wiadomości w tym zakresie może okazać się przydatne praktycznie dla każdego z nas – nawet jeżeli do tej pory nigdy nie mieliśmy bezpośrednio do czynienia z działalnością organów postępowania karnego

 

KRADZIEŻ - WYKROCZENIE CZY PRZESTĘPSTWO

 

Opublikowano: 6 grudznia, 2022

Wiele osób zastanawia się, czy kradzież to przestępstwo, czy wykroczenie. Ustawodawca, chcąc odróżnić drobne przewinienia od poważniejszych czynów, wprowadził podział uzależniony od wartości przywłaszczonego mienia. Wyjaśniamy, czym jest kradzież, kiedy jest traktowana jako wykroczenie i od jakiej kwoty jest sprawa karna.

DOBRY ADWOKAT SZCZECIN - JAK GO ZNALEŹĆ?

 

Opublikowano: 12 sierpnia, 2022

Trudno znaleźć osobę, która nigdy nie musiała załatwiać żadnych spraw przed sądem czy urzędem. W zdecydowanej większości przypadków można próbować poradzić sobie samodzielnie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami stosowanie prawa. Jednak w praktyce dużo lepszym pomysłem – zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że system prawa to prawdziwy gąszcz mało zrozumiały przepisów – jest skorzystanie z pomocy zawodowego prawnika, a więc przykładowo adwokata. Dobry adwokat – Szczecin jest miastem, w którym można znaleźć takiego specjalistę – stanowi nieodzowne wsparcie właściwie w każdej sprawie. Dlatego warto zastanowić się, jak znaleźć dobrego adwokata w Szczecinie?

ROZWÓD A KREDYT - CO DALEJ?

 

Opublikowano: 12 sierpnia, 2022

Niektórzy mówią, że w dzisiejszych czasach kredyt bardziej łączy ludzi, niż małżeństwo. Jednak w przypadkach, gdy małżonkowie wspólnie zaciągną kredyt – zresztą, jeżeli funkcjonują w ramach ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, to inne rozwiązanie jest mało prawdopodobne – to razem odpowiadają za jego spłatę. Tym samym wraz z rozwodem powstaje problem, w jaki sposób uregulować to zobowiązanie wobec banku, na kim spoczywa ten obowiązek i jakimi metodami bank może domagać się jego realizacji. Warto więc wiedzieć, jak kształtuje się relacja, którą można by streścić w krótkim haśle: rozwód a kredyt gotówkowy.

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE - CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

 

Opublikowano: 12 sierpnia, 2022

Wyrok rozwodowy nie tylko kończy małżeństwo, ale również kładzie kres wspólności majątkowej. Oczywiście małżonkowie mają prawo inaczej ułożyć swoje relacje dot. finansów – przykładowo poprzez zawarcie umowy majątkowej, zwanej popularnie intercyzą – jednak nie są to popularne rozwiązania. Tym samym przy rozwodzie prawie zawsze pojawia się pytanie, jak dokonać podziału majątku. Warto wiedzieć, w jaki sposób można załatwić tego rodzaju sprawy – tym bardziej że nierzadko podział majątku jest dużo trudniejszy, niż sam rozwód.

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

 

Opublikowano: 24 kwietnia, 2022

Do prowadzenia pojazdów mechanicznych – w tym przede wszystkim różnego rodzaju samochodów – trzeba mieć odpowiednie uprawniania, do których w pierwszej kolejności należy prawo jazdy. Oczywiście może zdarzyć się, że do prowadzenia niektórych rodzajów pojazdów, obok posiadania właściwej kategorii prawa jazdy, potrzeba jeszcze innych dokumentów. Jednak zawsze warto wiedzieć, co grozi za jazdę bez prawa jazdy, jak i bez posiadania odpowiedniej kategorii uprawnień.

Co grozi za posiadanie marihuany?

 

Opublikowano: 12 kwietnia, 2022

Zgodnie z przepisami posiadanie narkotyków, a więc również marihuany, jest w Polsce kwalifikowane jako czyn zabroniony. Warto zdawać sobie sprawę, że dotyczy to nawet niewielkich ilości, mimo iż wiele krajów liberalizuje przepisy antynarkotykowe, w odniesieniu do osób, które narkotyki posiadały jedynie na własny użytek. Jaka jest kara za posiadanie marihuany i co należy zrobić, w momencie postawienia zarzutów za posiadanie niedozwolonych środków?

SPRAWA ROZWODOWA - PRZEBIEG I KOSZTY PROCESU

 

Opublikowano: 7 marca, 2022

Rozpad małżeństwa jeszcze nie oznacza rozwodu – ten jest możliwy tylko wówczas, gdy stosowny wyrok wyda sąd. Do tego zaś niezbędne jest przeprowadzenie postępowania rozwodowego, którego przebieg regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z każdą sprawą rozwodową wiążą się także określone koszty, których dokładana wysokość zależy od szeregu czynników. Zawsze warto wziąć je pod uwagę przygotowując budżet niezbędny...

JAK NAPISAĆ PISMO PROCESOWE? KILKA PRZYDATNYCH INFORMACJI

 

Opublikowano: 12 stycznia, 2022

Zarówno procedura administracyjna, jak i cywilna oraz karna charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania oraz sformalizowania. Jednym z charakterystycznych konsekwencji takiego ukształtowania procedur jest konieczność podejmowania przez strony – we właściwym czasie – określonych czynności procesowych. Te z kolei coraz częściej mają charakter pisemny, dlatego do ich redakcji trzeba przykładać dużą uwagę, przygotowując je na najwyższym – pod względem prawnym i językowym – poziomie. Od tego może...

CO TO JEST AKT OSKARŻENIA? CO WARTO WIEDZIEĆ?

 

Opublikowano: 5 stycznia, 2022

Oskarżenie o popełnienie przestępstwa zawsze stanowi zarzuty, których żaden oskarżony nie powinien lekceważyć. Podjęcie właściwej obrony może doprowadzić do łagodniejszej, niż wnioskowana w akcie oskarżenia sankcji – a nawet do uniewinnienia. Z tego względu, warto, aby najpóźniej po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu oskarżony przystąpił do obrony swoich praw. Jednocześnie sporządzenie aktu oskarżenia jest skomplikowaną czynnością, przed którą stają nie tylko...

TESTAMENT NOTARIALNY ? CO WARTO WIEDZIEĆ?

 

Opublikowano: 9 sierpnia, 2021

Pozostawienie po sobie ważnego testamentu może oznaczać spore ułatwienie dla spadkobierców, którzy nie będą musieli toczyć pomiędzy sobą sporów o to, które ze składników wchodzących w skład majątku zmarłego przypadną każdemu z nich. Testament może rozwiązać te problemy, a prawidłowe sformułowanie ostatniej woli pozwala mieć pewność, że majątek zostanie podzielony zgodnie z wolą testatora. Niestety, niekiedy spadkobiercy...

JAK NAPISAĆ TESTAMENT ODRĘCZNIE, ABY BYŁ WAŻNY?

 

Opublikowano: 23 lipca, 2021

W polskim prawie dziedziczenie możliwe jest na podstawie ustawy oraz testamentu. W pierwszym przypadku to ustawodawca rozstrzyga, jaką część majątku należącego do spadkodawcy otrzymają jego krewni. W drugim zaś liczy się wola testatora, stąd coraz częściej wiele osób decyduje się na przygotowanie testamentu, rozporządzając tym samym swoim majątkiem na wypadek śmierci. Najpopularniejszym rozwiązaniem...

JAK ODWOŁAĆ SIĘ OD WYROKU NAKAZOWEGO?

 

Opublikowano: 12 czerwca, 2021

Kodeks postępowania karnego – wbrew powszechnym opiniom – zawiera kilka sposobów orzekania o odpowiedzialności karnej podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Nie w każdym przypadku zachodzi konieczność przeprowadzenia tradycyjnego postępowania, ze wszystkimi jego zawiłościami proceduralnymi. Jedną z uproszczonych form orzekania o odpowiedzialności karnej, jest postępowanie nakazowe...

PRAWA I OBOWIĄZKI ŚWIADKA W POSTĘPOWANIU KARNYM

 

Opublikowano: 17 maja, 2021

Podstawowym celem postępowania karnego jest wykrycie sprawcy przestępstwa i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, dlatego też przepisy Kodeksu postępowania karnego mają na celu w pierwszej kolejności przesądzenie o winie bądź niewinność oskarżonego o popełnienie danego przestępstwa oraz wymierzenie sprawiedliwej kary. Jedną z najważniejszych kwestii w ramach procedury karnej jest..

JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ?

 

Opublikowano: 17 maja, 2021

Rozpoczynając nowy biznes, przedsiębiorcy stają przed szeregiem ważnych decyzji. Jedną z pierwszych rzeczy, którą należy się zająć podczas zakładania firmy, jest wybór formy prawnej działalności biznesowej. Ma ona wpływ na wiele aspektów – od codziennych operacji finansowych, przez wysokość podatków, aż po poziom zabezpieczenia osobistych aktywów. Odpowiednia decyzja zapewni możliwość efektywnego...

JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ W SĄDZIE?

 

Opublikowano: 17 maja, 2021

Wizyta w sądzie – bez względu na to, czy w charakterze strony postępowania czy świadka – najczęściej nie jest przyjemnym doświadczeniem. Zazwyczaj wezwanie do sądu oznacza mniejsze bądź większe problemy, z którymi będzie musiał zmierzyć się adresat takiego wezwania. Wśród postępowań sądowych najczęściej spotyka się sprawy karne i cywilne...

ROZPRAWA KARNA. JAK WYGLĄDA JEJ PRZEBIEG?

 

Opublikowano: 25 stycznia, 2021

Przebieg rozprawy karnej nie zawsze jest pełen nagłych zwrotów akcji i skrajnych emocji. Zdecydowanie częściej ma charakter spokojnie prowadzonego procesu. W jego ramach fakty sprawy są przedstawiane przed wymiarem sprawiedliwości, który decyduje o tym, czy oskarżony popełnił przestępstwo, czy może jednak określone zarzuty są bezpodstawne...

NA CZYM POLEGA WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO?

 

Opublikowano: 12 stycznia, 2021

Przepisy Kodeksu karnego w uzasadnionych przypadkach pozwalają zakończyć postępowanie w sądzie bez skazania sprawcy. Warunkowe umorzenie postępowania karnego stanowi alternatywę dla dobrowolnego poddania się karze, mimo że w obu przypadkach wina i odpowiedzialność za popełnione przestępstwo nie wzbudzają żadnych wątpliwości...

ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA. JAK I KIEDY JEST MOŻLIWE?

 

Opublikowano: 15 grudnia, 2020

Tak trudne przeżycie jak śmierć bliskiej osoby, niesie z sobą wiele stresujących momentów, ale także wymaga dopełnienia licznych formalności. Zwykle rodzina zajmuje się nimi jeszcze w czasie żałoby – to wtedy najczęściej rozstrzyga się kwestie dziedziczenia i spadków...

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU. CO WARTO WIEDZIEĆ?

 

Opublikowano: 7 grudnia, 2020

Z chwilą śmierci osoby dysponującej określonym majątkiem, jej bliscy uzyskują prawo do dziedziczenia po zmarłym. Choć formalne stwierdzenie nabycia spadku nie jest obowiązkowe, w wielu sytuacjach okazuje się koniecznością...

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin