Czym jest upadłość konsumencka i jak ją ogłosić?

 

Opublikowano: 20 grudnia, 2023

Nie prowadząc działalności gospodarczej i pozostając podmiotem prywatnym, również można zmagać się z niewypłacalnością i wynikającymi z niej problemami finansowymi. I choć każdy słyszał o bankructwach ogłaszanych przez przedsiębiorstwa, niewielu ludzi wie, że istnieje też możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez osoby fizyczne. Sprawdź, co to jest, na czym polega ta procedura i jak ogłosić bankructwo konsumenckie!

Jak i kiedy ogłosić upadłość konsumencką? Poznaj najważniejsze zasady

Odnosi się ona do niewypłacalności osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Co to jest upadłość konsumencka i na czym polega w praktyce? To proces sądowy rozpoczynający się na wniosek dłużnika. Jego cel to uwolnienie od obciążających zobowiązań finansowych, niemożliwych do uregulowania. W trakcie postępowania weryfikowane są zasoby majątkowe zadłużonego podmiotu i na tej podstawie podejmowana jest decyzja o umorzeniu całości lub części długów oraz ich spłacie, jeśli dostępny majątek na to pozwala. Trzeba pamiętać, że ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – choć pomocne i w wielu przypadkach będące jedynym rozwiązaniem – stanowi posunięcie radykalne i wiąże się z szeregiem konsekwencji, a mianowicie:

  • koniecznością utrzymania pracy zarobkowej – jej nagłe porzucenie grozi bowiem umorzeniem postępowania sądowego o bankructwo,

  • utratą prawa do zarządzania swoim majątkiem na rzecz syndyka – istnieje możliwość, że dłużnik zostanie też zobowiązany do składania syndykowi raportów o swoim stanie posiadania,

  • automatyczną rozdzielnością majątkową, jeśli osoba fizyczna, która składa wniosek, aby ogłosić bankructwo konsumenckie, pozostaje w związku małżeńskim. Część majątku należąca do dłużnika wchodzi wtedy w skład tak zwanej masy upadłościowej i zostaje przeznaczona na spłatę finansowych zobowiązań,

  • przesłaniem informacji dotyczącej upadłości konsumenckiej do Biura Informacji Kredytowej.

Biorąc pod uwagę powyższe konsekwencje płynące ze złożenia wniosku o uznanie bankructwa osoby fizycznej, należy odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy ogłosić upadłość konsumencką? Warto to zrobić jeśli nie ma żadnych innych sposobów poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją – wtedy proces sądowy może okazać się jedynym wyjściem z problemów.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej krok po kroku

Chcąc ogłosić bankructwo, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  • złóż wniosek o upadłość konsumencką – nie musisz umieszczać w nim powodów swojej niewypłacalności, możesz też prosić o zawarcie ugody z wierzycielami. Pamiętaj, że całkowite umorzenie długu będzie osiągalne wyłącznie wtedy, gdy nie posiadasz własnego majątku;

  • w trakcie procesu sądowego przedstaw dowody na to, że nie jesteś w stanie spłacić swoich zobowiązań;

  • poczekaj na decyzję sądu – na Twój wniosek może on zadecydować o umorzeniu całego zadłużenia lub tylko jego części (jeśli dysponujesz jakimkolwiek majątkiem, zostanie on przeznaczony na spłatę Twoich zobowiązań).

Skoro wiesz już, jak ogłosić upadłość konsumencką osoby fizycznej, pamiętaj że w wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego masz szansę uzyskać całkowite umorzenie długów lub ich zmniejszenie, jeśli sąd uzna, że jesteś w stanie spłacić jakąś ich część. Proces może trwać nawet kilka lat – szybciej rozpatrzony będzie wniosek, który złożyła osoba fizyczna niedysponująca żadnym majątkiem i gdy bankructwo nie jest wynikiem jej winy.

Jakie kwestie weryfikuje sąd podczas postępowania o upadłość konsumencką?

Po otrzymaniu wniosku zgłaszającego bankructwo osoby fizycznej sąd sprawdza jej wierzytelności oraz sytuację finansową i rodzinną. Istotną kwestię stanowi, czy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, jakim majątkiem dysponuje oraz jak wysokie jest jego zadłużenie. Kontaktuje się z firmami i bankami i na podstawie uzyskanych danych może ogłosić wyrok. Wiedząc, na czym polega upadłość konsumencka, możesz zdecydować się na skorzystanie z niej, a jeżeli masz wątpliwości co do zasadności wyboru takiej drogi, skontaktuj się z kancelarią prawną, która doradzi Ci najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji.

Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Koniecznie dobrze przemyśl ten krok!

Jeśli planujesz ogłosić bankructwo, musisz liczyć się z konsekwencjami tej decyzji i brać pod uwagę wynikające z niej ograniczenia. W wielu przypadkach jest to jednak jedyne słuszne wyjście z trudnej finansowej sytuacji – złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może stanowić szansę na rozpoczęcie nowego życia bez dotychczasowych obciążających zobowiązań. Nie wiesz, czy to dobry krok? Skorzystaj z porady prawnej.

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin