Zakres usług

Kancelaria  świadczy  kompleksową  pomoc  w  następujących obszarach  prawnych:

 • prawa cywilnego (rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, rodzinnego),
 • prawa karnego (w zakresie przestępstw oraz wykroczeń),
 • prawa handlowego i gospodarczego (m.in. w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego),
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • postępowania egzekucyjnego,
 • prawa pracy,
 • prawa administracyjnego.

Pomoc prawna świadczona w formie:

 • reprezentowania Klientów w ramach postępowania sądowego (przed sądami  powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem  Administracyjnym), przed prokuraturą i pozostałymi organami ścigania, a także przed organami administracji publicznej,
 • reprezentowania Klientów w ramach postępowań pozasądowych (udział w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych),
 • sporządzania pism procesowych (pozwów, wniosków, środków odwoławczych),
 • sporządzania opinii prawnych,
 • sporządzania oraz analizy umów cywilnoprawnych,
 • udzielania porad prawnych.

Obszary specjalizacji

Obsługa prawna
przedsiębiorców
Prawo
budowlane
Zamówienia
publiczne
Prawo własności
intelektualnej
Przestępczosć
gospodarcza
Prawo
medyczne
Prawo
spadkowe
Prawo
karne
Sprawy
rozwodowe