Co grozi za posiadanie marihuany?

 

Opublikowano: 12 kwietnia, 2022

Zgodnie z przepisami posiadanie narkotyków, a więc również marihuany, jest w Polsce kwalifikowane jako czyn zabroniony. Warto zdawać sobie sprawę, że dotyczy to nawet niewielkich ilości, mimo iż wiele krajów liberalizuje przepisy antynarkotykowe, w odniesieniu do osób, które narkotyki posiadały jedynie na własny użytek. Jaka jest kara za posiadanie marihuany i co należy zrobić, w momencie postawienia zarzutów za posiadanie niedozwolonych środków?

 

Marihuana – jakie kary przewiduje prawo?

Jeśli chodzi o kary za posiadanie narkotyków, prawo karne w Polsce na tle wielu zachodnioeuropejskich krajów jawi się jako dość restrykcyjne. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadanie środków odurzających, lub substancji psychotropowych traktowane jest jako przestępstwo i podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

 

Posiadanie marihuany – kara za znaczną ilość

Sytuacja komplikuje się w momencie, jeśli prokurator lub sąd uznają, że ilość narkotyków, a więc także marihuany, znaleziona przy osobie zatrzymanej, jest znaczna. Wówczas maksymalny wymiar kary może ulec poważnemu wydłużeniu. Co grozi za posiadanie narkotyków w znacznych ilościach? Zgodnie z art. 62 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, może być to kara pozbawienia wolności od 1 roku do aż 10 lat.

W tym miejscu należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest znaczna ilość narkotyków? Analizując dotychczasowe wyroki, można stwierdzić, że stanowisko sądów nie jest w tej kwestii jednoznaczne. W niektórych wyrokach odnajdujemy stanowisko, że ilość znaczna, to taka, która może zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób, zaś w innych orzeczeniach spotykamy się z poglądem, że jest to ilość, która mogłaby zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu tysięcy osób. W takim przypadku wymiar kary zwykle jest tym wyższy, im więcej narkotyków zostanie znalezione przy zatrzymanym.

Z wymierzeniem przez sąd kary bezwzględnego pozbawienia wolności, bez możliwości jej warunkowego zawieszenia, powinny liczyć się przede wszystkim te osoby, które za przestępstwa narkotykowe karane były w przeszłości. Dotyczy to w szczególności wyroków za posiadanie, udzielanie lub sprzedawanie narkotyków, w tym również marihuany.

 

Czy posiadanie marihuany na własny użytek jest karalne?

Choć zgodnie z prawem, dysponowanie nawet niewielką ilością narkotyków w Polsce jest uznawane za przestępstwo, należy wyraźnie rozgraniczyć kwestię posiadania znacznych i nieznacznych ilości niedozwolonych środków. Jeśli sprawca miał przy sobie niewielką ilość marihuany, wówczas najczęściej mówi się o wypadku mniejszej wagi. Kara za posiadanie narkotyków na własny użytek nie przekracza wymiaru 1 roku pozbawienia wolności, choć często kończy się na ograniczeniu wolności lub karze grzywny.

 

Umorzenie postępowania za posiadanie narkotyków

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku znalezienia przy zatrzymanym niewielkich ilości narkotyków, (np. marihuany czy amfetaminy) przeznaczonych na własny użytek, sądy często decydują się na umorzenie postępowania. Podobną decyzję może podjąć również prokuratura, jeszcze przed rozpoczęciem dochodzenia. Przesłanką do takiej decyzji jest stwierdzenie, że kara za posiadanie marihuany lub innego narkotyku byłaby niecelowa, ze względu na niewielki stopień szkodliwości społecznej takiego czynu.

Spośród wszystkich scenariuszy, które prawo przewiduje jako konsekwencję zatrzymania za posiadanie narkotyków, umorzenie jest bezsprzecznie najkorzystniejszym scenariuszem dla osoby zatrzymanej. Należy jednak mieć świadomość, że na taki finał sprawy, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem sądów, mogą liczyć jedynie osoby, przy których organy ścigania znajdą naprawdę niewielkie ilości środków odurzających – jedną, dwie porcje narkotyku.

 

Co robić po zatrzymaniu za posiadanie marihuany?

Wiedząc już, co grozi za posiadanie marihuany, warto mieć również świadomość tego, jakie kroki należy podjąć w momencie zatrzymania z narkotykami. Warto zdawać sobie sprawę, że postawienie zarzutów nie musi być równoznaczne z wymierzeniem przez sąd kary pozbawienia wolności. Niejednokrotnie najrozsądniejszym rozwiązaniem dla zatrzymanego jest zawarcie swoistej ugody z prokuraturą, zakładającej dobrowolne poddanie się karze. Wówczas obie strony ustalają między sobą wymiar kary oraz rodzaj zastosowanych środków karnych, które są akceptowalne przez oskarżonego.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że wynegocjowana z prokuratorem za posiadanie marihuany kara musi zostać jeszcze zaakceptowana przez sąd. Taka strategia może okazać się korzystna dla oskarżonego i pozwolić skrócić całe postępowanie do niezbędnego minimum.

 

Sprawy narkotykowe – kluczowa rola adwokata

Osoba, która została zatrzymana za posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków, powinna jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem. Mając świadomość tego, ile grozi za posiadanie marihuany i jak duża jest rozbieżność pomiędzy możliwymi sankcjami karnymi, warto zapewnić sobie wsparcie doświadczonego adwokata. Już na etapie postępowania przygotowawczego takie działanie znacznie zwiększy szansę uniknięcia dotkliwej kary, a w wielu przypadkach, może również prowadzić do najkorzystniejszego z punktu widzenia osoby zatrzymanej rozwiązania, jakim jest umorzenie bądź warunkowe umorzenie postępowania.

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin