Zakres usług

Przestępczość gospodarcza

Zapewniamy przedsiębiorcom pełną obsługę prawną w kontaktach z organami ścigania, strzegąc takich wartości jak tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo działalności gospodarczej i bezpieczeństwo funkcjonowania organów podmiotów gospodarczych.

Obok doświadczenia w sprawach karnych mamy szeroką wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz różnych obszarów prawa gospodarczego, co umożliwia nam pełną analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej.

Nasze usługi:

  • reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych;

  • przeprowadzamy analizy prawne i doradzamy w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczania skutków przestępstw godzących w przedsiębiorców;

  • opracowujemy wewnętrzne procedury zgodności (internal compliance programmes) służące usprawnieniu funkcjonowania podmiotów gospodarczych i zapewnieniu przestrzegania w ich codziennej działalności  obowiązujących przepisów prawa, w tym szybkiemu wykrywaniu nieprawidłowości;

  • doradzamy przedsiębiorcom w tzw. postępowaniach wewnętrznych, służących zdiagnozowaniu przyczyny wykrytych nieprawidłowości, które mogą nosić znamiona przestępstw, i usunięciu ich skutków.