Obsługa prawna firm Szczecin

Obsługa prawna spółek Szczecin

Kancelaria Adwokacka Krzysztofa Konysza oferuje kompleksową obsługę prawną firm ze Szczecina i okolic, działając również na rzecz podmiotów z innych rejonów Polski. Obsługujemy spółki kapitałowe oraz osobowe. Nasza pomoc prawna obejmuje m.in.:

– bieżącą obsługę prawną spółek ze Szczecina i innych miejscowości – zapewniamy okresowe bądź stałe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, w tym dotyczące m.in. posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, zgromadzeń akcjonariuszy i wspólników, obrotu akcjami i udziałami, umarzania i zastawiania akcji albo udziałów, zmian umów i statutów spółek. Świadczymy też inne czynności podlegające regulacjom prawa handlowego:

– tworzenie spółek europejskich,

– analizę prawną oraz projekty typu due diligence,

– tworzenie nowych podmiotów prawnych – oferujemy pełną pomoc przy zakładaniu spółek kapitałowych, osobowych oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym także stowarzyszeń i fundacji. Proponujemy też usługi doradcze związane z zakładaniem przedstawicielstw i oddziałów spółek,

– restrukturyzację podmiotów gospodarczych – świadczymy usługi dotyczące podziałów, połączeń oraz innych form reorganizacji przedsiębiorstw. Zajmujemy się doradztwem i pośrednictwem w transakcjach nabycia albo sprzedaży akcji bądź udziałów w spółkach prawa handlowego. Pośredniczymy ponadto w procesach nabywania i zbywania spółek oraz ich zorganizowanych części,

– porady prawne, konsultacje i opracowywanie dokumentacji związanej z działalnością Klienta – przygotowujemy opinie prawne, dokumenty rejestrowe, ogólne warunki, regulaminy, umowy oraz niezbędną dokumentację innego typu.

 

Rozwiązywanie sporów i obsługa prawna firm Szczecin

Nasza Kancelaria zajmuje się ponadto rozwiązywaniem sporów pomiędzy wspólnikami. Działania obejmują m.in.:

– poszukiwanie optymalnych rozwiązań prawnych, które zmniejszą negatywny wpływ sporu na działalność przedsiębiorstwa,

– doradzanie stronom sporów korporacyjnych,

– reprezentowanie uczestników sporów w postępowaniach mediacyjnych, arbitrażowych i sądowych, jak również negocjacjach służących polubownemu zakończeniu owych postępowań,

– sprawy związane z ochroną praw wspólników mniejszościowych, a także większościowych w sytuacji nadużywania uprawnień przez wspólników mniejszościowych,

– prowadzenie spraw związanych z roszczeniami przeciw członkom organów spółek oraz postępowań dotyczących np. zaskarżania uchwał zgromadzeń akcjonariuszy i wspólników.

 

Doradztwo i obsługa prawna spółek w Szczecinie

Nasze kompleksowe usługi doradcze dotyczą różnych zagadnień z zakresu prawa handlowego. Doradzamy m.in.:

– w kwestii tego, jak zabezpieczyć się przed nielojalnymi działaniami dłużników,

– w jaki sposób odzyskać długi od członków rady nadzorczej, zarządu spółki albo innych podmiotów uczestniczących w wyprowadzaniu aktywów z niewypłacalnego przedsiębiorstwa,

– jak ubezskutecznić transakcje dłużnika, uszczuplające majątek firmy bądź utrudniające dochodzenie wierzytelności.

 

Pomoc w dochodzeniu roszczeń

Zakres naszych usług prawnych obejmuje również pomoc wierzycielom w kwestii dochodzenia roszczeń od dłużników, którzy celowo utrudniają zaspokojenie wierzytelności. Zabiegi te zazwyczaj polegają na: ustanawianiu przez dłużnika pozornych obciążeń na majątku, wyprowadzaniu aktywów z firm zagrożonych upadłością, przekazywaniu majątku zaufanym osobom, ukrywaniu majątku przez dłużnika oraz innych czynnościach.

 

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin