Prawo własności intelektualnej

Profesjonalna obsługa prawna w kwestiach ochrony własności intelektualnej, obejmująca prawo autorskie, a także prawo własności przemysłowej

Prawo własności intelektualnej ma olbrzymie znaczenie gospodarcze. W wielu sytuacjach może decydować o powodzeniu ekonomicznym oraz rynkowym przedsiębiorstwa. Chroni ono dobra niematerialne, do których zaliczamy m.in.: utwory, znaki towarowe, patenty czy wzory przemysłowe. Akty prawa własności intelektualnej dokładnie regulują sposoby, w jaki można pozyskać prawa do określonych dóbr niematerialnych, opisują zasady wykorzystywania poszczególnych własności intelektualnych oraz wskazują, w jakich przypadkach są one naruszane przez osoby trzecie. Warto wspomnieć również o regulacjach, służących zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które mogą uzupełniać ochronę określonych praw własności intelektualnej, jednocześnie stanowiąc osobną podstawę zabezpieczania interesów przedsiębiorców.

Ochrona praw własności intelektualnej to jedna ze specjalizacji naszej kancelarii. Proponujemy Klientom m.in. usługę profesjonalnego doradztwa, udzielając odpowiedzi na wszelkie pytania i rozwiązując problemy, dotyczące opisywanego obszaru prawa. Możemy również zająć się reprezentacją Klientów przed wymiarem sprawiedliwości w postępowaniach, które obejmują naruszenie prawa własności intelektualnej lub czyny związane z nieuczciwą konkurencją.

 

Kompleksowa obsługa w zakresie znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych

Proponujemy profesjonalne wsparcie prawne we wszystkich sprawach związanych z pozyskiwaniem i utrzymywaniem praw ochronnych, które obejmują: znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe oraz praw, dotyczących oznaczeń geograficznych i wzorów przemysłowych.

Zajmujemy się m.in. zgłaszaniem do rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych, wynalazków, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych. Wypełniamy także wszystkie formalności do rozpoczęcia procedury uznania ważności patentu. Zgłoszenie znaków towarowych do rejestracji obejmuje takie tryby jak: krajowy w Urzędzie Patentowym, wspólnotowy w dedykowanym Urzędzie Unii Europejskiej oraz międzynarodowy w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Każde postępowanie rejestracyjne jest przez nas dokładnie kontrolowane. Nadzorujemy jego przebieg i dzielimy się aktualnymi informacjami z Klientem.

Wśród naszych usług znajduje się również dokładna analiza oraz przygotowanie opinii na temat możliwości zarejestrowania poszczególnych znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych w bazach krajowych lub międzynarodowych. Dbamy o to, by informować naszych Klientów o terminach związanych z koniecznością opłacenia prawa do określonych własności intelektualnych w celu uzyskania, utrzymania lub odnowienia ochrony. Wreszcie – możemy zająć się reprezentacją Klientów we wszelkich sprawach spornych, które związane są z unieważnieniem bądź stwierdzeniem wygaśnięcia praw przed poszczególnymi urzędami lub sądami, właściwymi dla danego postępowania.

 

Formalne aspekty zarządzania prawami własności intelektualnej

Osoby, które wchodzą w posiadanie określonych praw własności intelektualnej mogą nimi zarządzać na kilka sposobów – m.in. przenosić je na osoby trzecie, upoważniać daną osobę do korzystania ze wskazanego prawa lub wykorzystywać jako przedmioty zabezpieczenia określonej wierzytelności. By móc swobodnie posługiwać się określonymi dobrami niematerialnymi, warto zlecić specjalistom przygotowanie niezbędnych formalności. W naszej Kancelarii tworzymy i opiniujemy umowy, które mogą dotyczyć:

– przeniesienia (cesji) dóbr o charakterze niematerialnych,

– zastawu lub zastawu rejestrowego,

– dystrybucji oraz franczyzy dóbr niematerialnych,

– licencji na korzystanie z określonych dóbr,

– przenoszenia określonego prawa lub upoważnienia danej osoby do korzystania z know-how i niezarejestrowanych znaków towarowych.

 

Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji oraz naruszeniom praw własności intelektualnej

Częstym zjawiskiem w Polsce, jak i poza jej granicami, jest nielegalne wykorzystywanie praw własności intelektualnych przez osoby trzecie. Wszystkie normy związane z ich ochroną oraz uczciwą konkurencją są zapisane w odpowiednich aktach prawnych, jednak sama znajomość dokumentów nie wystarczy do skutecznego zabezpieczenia swoich interesów. Oprócz tego warto orientować się również w aktualnym orzecznictwie sądowym. Dzięki bogatemu doświadczeniu, specjaliści Kancelarii skutecznie prowadzą wszystkie sprawy, których dotyczy ochrona praw własności intelektualnej oraz własności przemysłowej.

Rozwiązujemy nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia i problemy. Wiemy, co zrobić w sytuacjach takich jak: używanie znaków towarowych łudząco podobnych do znaków zarejestrowanych, nielegalne użytkowanie patentów, wzorów przemysłowych lub geograficznych, naruszenie związane ze znakami towarowymi, wykorzystywania ich na nieoryginalnych produktach, naśladownictwo danych towarów, ich oznaczeń lub opakowań, nieuczciwa reklama czy ochrona tajemnic przedsiębiorstwa.

 

Efektywna ochrona własności intelektualnej w Internecie

Postęp technologiczny zrodził wiele nowych wyzwań, związanych z skutecznym zabezpieczeniem własności intelektualnej w cyfrowym świecie. Nasze usługi obejmują również kompleksową obsługę prawną osób, które potrzebują wsparcia w zakresie własności intelektualnej w Internecie.

Zajmujemy się sprawami, które dotyczą naruszenia znaków towarowych w domenach oraz na stronach internetowych. Prowadzimy spory i postępowania związane z nieuczciwą konkurencją w sieci. Doradzamy co zrobić w sytuacji, w której w Internecie doszło do naruszenia znaku towarowego lub patentu. Przeprowadzamy profesjonalny audyt prawny danej witryny, wskazując w jej zawartości wszelkie uchybienia czy nieścisłości. Z naszą Kancelarią można skontaktować się w sprawie wszystkich aspektów ochrony własności intelektualnej w Internecie i szybko uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych ekspertów.

 

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin