Zakres usług

Prawo medyczne
(w tym odpowiedzialność z tytułu błędu medycznego)

Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno dla podmiotów zajmujących się działalnością medyczną jak i Klientów indywidualnych. Nasze usługi w tym zakresie obejmują szerokie spectrum począwszy od bieżącej obsługi szpitali i przychodni, na reprezentowaniu lekarzy i pacjentów w tzw. procesach medycznych.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m.in.:

 • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia;

 • doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego;

 • przeprowadzanie likwidacji zakładów opieki zdrowotnej;

 • tworzenie nowych podmiotów, bazujących na działalności podmiotów likwidowanych;

 • optymalizację prowadzonej działalności pod kątem zmniejszenia obciążeń finansowych i podatkowych;

 • obsługę prawną inwestycji kapitałowych na rynku usług medycznych, w szczególności w procesach zakupu innych podmiotów medycznych;

 • poszukiwanie inwestorów dla firm medycznych oraz doradztwo prawne przy tworzeniu, negocjowaniu i zawieraniu umów inwestycyjnych;

 • doradztwo w kontaktach z instytucjami finansowymi;

 • obsługę przetargów na budowę nowych placówek leczniczych;

 • doradztwo przy projektowaniu i realizacji inwestycji, w tym opracowywanie koncepcji transakcji i struktury finansowania projektów inwestycyjnych;

 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych na linii lekarz – pacjent oraz zakład opieki zdrowotnej – pacjent;

 • reprezentowanie Klientów w sporach z organami administracji publicznej (NFZ, Ministerstwo Zdrowia, gmina).