Rozwód a kredyt - co dalej?

 

Opublikowano: 12 sierpnia, 2022

Niektórzy mówią, że w dzisiejszych czasach kredyt bardziej łączy ludzi, niż małżeństwo. Jednak w przypadkach, gdy małżonkowie wspólnie zaciągną kredyt – zresztą, jeżeli funkcjonują w ramach ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, to inne rozwiązanie jest mało prawdopodobne – to razem odpowiadają za jego spłatę. Tym samym wraz z rozwodem powstaje problem, w jaki sposób uregulować to zobowiązanie wobec banku, na kim spoczywa ten obowiązek i jakimi metodami bank może domagać się jego realizacji. Warto więc wiedzieć, jak kształtuje się relacja, którą można by streścić w krótkim haśle: rozwód a kredyt gotówkowy.

Co zrobić z kredytem po rozwodzie? Najważniejsze rady

W istocie rzeczy sprawy rozwodowe nie obejmują jedynie procesu rozwodowego, którego efektem może być wyrok, na mocy którego sąd orzeka rozwód pomiędzy małżonkami, kończąc tym samym – w sensie prawnym – ich małżeństwo. Właściwie każdy rozwód otwiera jeszcze szereg dodatkowych zagadnień, wśród których najczęściej spotyka się podział majątku wspólnego; ustalenie zasad opieki nad dziećmi czy kwestie dotyczące alimentów. Kredyt mieści się w ramach pierwszego z tych zagadnień.

Otóż rozwód pociąga za sobą ustanie pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej małżeńskiej. Od tej chwili każdy z nich może żądać swojej części majątku. Jednak w ramach tego rodzaju spraw, należy również wziąć pod uwagę zobowiązania – w tym przykładowo kredyt gotówkowy lub hipoteczny. Dlatego udzielenie odpowiedzi na pytanie, kto spłaca kredyt gotówkowy po rozwodzie, zawsze jest ściśle związane z problematyką podziału majątku wspólnego. W żadnym wypadku rozwód nie oznacza, że kredyt wygasa – dlatego byli małżonkowie – potencjalnie z udziałem banku – muszą zdecydować, w jaki sposób dokonać jego podziału. Im szybciej podejmą tę decyzję, tym lepiej – zwłaszcza jeżeli zależy im na sprawnym zamknięciu spraw wynikających z ich związku małżeńskiego.

Jak ustalić kto spłaca kredyt gotówkowy po rozwodzie?

Rozwód a kredyt gotówkowy czy hipoteczny – jest to trudne zagadnienie dlatego, że w grę wchodzą tu wielorakie interesy każdego z byłych małżonków, które należy wziąć pod uwagę – i odpowiednio uwzględnić – w ramach podziału majątku. Zastanawiając się, co zrobić z kredytem po rozwodzie, należy zwrócić uwagę m.in. na cel, na jaki został on zaciągnięty; kto w przeważającej mierze korzystał z otrzymanych środków oraz dzięki komu możliwe było zaciągnięcie takiego zobowiązania oraz jego spłata. Nie zawsze da się w precyzyjny sposób przeprowadzić takiego rozgraniczenia. Dobrym przykładem jest tu sytuacja, gdy chodzi o kredyt hipoteczny po rozwodzie. Jeżeli został on zaciągnięty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych małżonków, to w istocie korzystali z niego wspólnie.

Kredyt po rozwodzie może zostać – w uzgodnieniu z bankiem – „przepisany” na jednego z małżonków. Wówczas to on ponosi odpowiedzialność za jego spłatę. W przypadku ewentualnej egzekucji zostanie ona skierowana do jego osobistego majątku. Nierzadko – chociażby po to, aby uniknąć zastanawiania się, kto spłaca kredyt gotówkowy po rozwodzie – byli małżonkowie decydują się na jego wcześniejszą spłatę. Niekiedy, aby uzyskać niezbędną gotówkę, byli małżonkowie sprzedają składniki majątkowe wchodzące niegdyś do majątku wspólnego. Klasycznym przykładem jest tu sprzedaż nieruchomości, aby spłacić kredyt hipoteczny zaciągnięty na jej zakup. Zresztą najtrudniejsze pytania z serii co zrobić z kredytem po rozwodzie dotyczą właśnie kredytów hipotecznych.

Jak podzielić kredyt? Formalności, o których trzeba pamiętać

Przeważnie kredyt po rozwodzie jest dzielony w ten sposób, że zostaje on „przepisany” na jednego z byłych małżonków, który odtąd przejmuje na siebie wszystkie obowiązki wobec banku wynikające z umowy kredytowej. Aby do tego doszło, należy odpowiednio aneksować umowę, a co za tym idzie, uzyskać także zgodę banku na zmiany po stronie kredytobiorcy. Bez tego cała operacja nie będzie możliwa. Co istotne – tego rodzaju zmiany mogą zostać dokonane jeszcze zanim sąd orzeknie rozwód. Nie warto więc z nimi czekać – zwłaszcza gdy małżonkowie już ustalili, któremu z nich przypadnie kredyt (jego spłata). Jest to szczególnie proste, gdy mówimy o relacji rozwód a kredyt gotówkowy.

Aby rozpocząć procedurę aneksowania umowy i „przepisania” kredytu na jednego z małżonków, należy skontaktować się z bankiem, uruchamiając tym samym stosowną procedurę. Niekiedy może okazać się, że bank będzie chciał zweryfikować zdolność kredytową osoby, która ma odpowiadać za spłatę zobowiązania. Zawsze jednak trzeba będzie przedstawić dokument tożsamości, zaświadczenie o zarobkach oraz potwierdzenie posiadanych obciążeń finansowych. Dokładną listę dokumentów oraz czas, w jakim bank jest w stanie załatwić te formalności, zależy od indywidualnych okoliczności konkretnego przypadku.

Podobnie formalności przedstawiają się, gdy chodzi o kredyt hipoteczny po rozwodzie. Tu jednak w grę – obok załatwienia spraw w banku – dochodzi jeszcze dokonanie wpisu do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, którą obciążono hipoteką. Na to z kolei potrzeba czasu wynikającego z długich kolejek w sądach wieczystoksięgowych. Podobnie rzecz przedstawia się wówczas, gdy małżonkowie zdecydują się sprzedać nieruchomość i spłacić kredyt. Ruch ten może zamknąć pytania o kredyt hipoteczny po rozwodzie.

Spłata kończy problemy, dlatego zawsze warto wziąć ją pod uwagę

Pod wieloma względami najprostszym sposobem na to, jak podzielić kredyt po rozwodzie, jest właśnie jego wcześniejsza spłata. Wówczas małżonkowie właściwie nie muszą zastanawiać się, w jaki sposób dokonać podziału zobowiązania kredytowego, co może być szczególnie trudne wówczas, gdy żadne z nich nie chce brać na siebie tego obowiązku lub – odwrotnie – każde chce nadal korzystać z kredytu, a tym samym regulować go. Zawsze w takich okolicznościach warto poradzić się doświadczonego prawnika, który w swojej karierze zawodowej prowadził już takie sprawy. Jego wiedza i doświadczenie powinny pozwolić podjąć najlepszą decyzję oraz uniknąć problemów, jakie kredyt prawie zawsze powoduje po rozwodzie.

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin