Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - co warto wiedzieć?

 

Opublikowano: 14 września, 2023

Wielu dłużników nie kryje zdziwienia, dowiadując się, że ich oszczędności zostały zablokowane na mocy tytułu egzekucyjnego. Tymczasem blokada pieniędzy zgromadzonych na ROR stanowi jeden z podstawowych środków służących zabezpieczeniu wierzytelności. Dowiedz się, jak wygląda zajęcie konta bankowego przez komornika, sprawdź, ile środków może on zająć w ramach prowadzonego postępowania i zobacz, czy utworzenie nowego rachunku pomoże ustrzec się przed prowadzeniem egzekucji komorniczej.

Czym jest zajęcie komornicze na koncie?

Prowadzenie postępowania mającego na celu odzyskanie długu nie zawsze wiąże się z pozbawieniem praw do nieruchomości lub majątku ruchomego. Zajęcie komornicze to forma egzekucji, w której komornik sądowy blokuje dostęp dłużnika do środków zgromadzonych na jego koncie bankowym. Środki te są następnie przekazywane na rzecz wierzyciela, który wszczął egzekucję. Komornik może zająć zarówno rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, jak i lokatę, konto oszczędnościowe czy walutowe. Nie ma ograniczeń w kontekście tego, ile kont bankowych jednocześnie może zająć komornik. Ma on jednak obowiązek pozostawić dłużnikowi do dyspozycji kwotę wolną od egzekucji, wynoszącą 75% minimalnego wynagrodzenia brutto w przypadku długu zwykłego.

Warto dodać, że w pewnych przypadkach dłużnik może uchylić zajęcie komornicze na koncie. Do takich przypadków należą między innymi:

 • wniesienie zarzutów do tytułu wykonawczego,

 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego,

 • umorzenie postępowania egzekucyjnego,

 • wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

W przypadku gdy egzekucja prowadzona jest z rachunku bankowego, dłużnik może również wystąpić do komornika z wnioskiem o zwolnienie części środków z zajęcia. Komornik może uwzględnić taką prośbę, jeśli dłużnik wykaże, że pieniądze te są mu potrzebne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające te potrzeby, np.:

 • rachunki za czynsz, media, zakupy spożywcze,

 • zaświadczenie o dochodach,

 • zaświadczenie o stanie zdrowia.

Jak wygląda zajęcie konta bankowego przez komornika?

Zablokowanie zgromadzonych w banku pieniędzy może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Zajęcie konta bankowego przez komornika wygląda następująco.

 1. Kancelaria komornicza zdobywa dostęp do informacji o rachunkach dłużnika, pozyskując je za pośrednictwem systemu OGNIVO, który udostępnia komornikom dane z banków w całej Polsce.

 2. W toku postępowania organ wydaje postanowienie o egzekucji z konta bankowego; w postanowieniu tym określa, ile środków zamierza zająć.

 3. Komornik doręcza postanowienie o zajęciu rachunku dłużnikowi i bankowi. Dłużnik ma 7 dni na złożenie zarzutów.

 4. Bank ma obowiązek zablokować środki niezwłocznie po doręczeniu mu postanowienia o zajęciu.

 5. Środki z konta dłużnika przekazywane są wierzycielowi w ramach zaspokojenia jego roszczeń.

Kwota wolna od zajęcia: ile może zająć komornik z konta bankowego?

Zgodnie z obowiązującym prawem, komornik w ramach prowadzonej egzekucji nie może zablokować całości środków zgromadzonych przez dłużnika. Zatem ile może zająć komornik z konta bankowego? Kwota wolna od zajęcia komorniczego stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia brutto na każdy miesiąc. Biorąc pod uwagę, że najniższa krajowa płaca od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł, ramach prowadzonej egzekucji na rachunku bankowym komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę co najmniej 2700 zł.

Jest to związane z koniecznością zapewnienia osobie zadłużonej podstawowych środków do życia i regulowania bieżących zobowiązań. Warto jednak dodać, że istnieją pewne wyjątki od powyższej zasady, zgodnie z którymi komornik może zająć większą ilość środków. Przykładem jest dług z tytułu świadczeń alimentacyjnych – w przypadku dłużników, przeciwko którym egzekucja komornicza prowadzona jest z tytułu niealimentacji, zajęcie na koncie może dotyczyć 60% wynagrodzenia za pracę, renty lub emerytury.

Egzekucja z rachunku bankowego – czy utworzenie nowego konta może pomóc?

Jeśli pieniądze zostały zajęte przez komornika, to dłużnik traci prawo do swobodnego dysponowania tymi środkami. Nie może ich więc wypłacić, przelać na inne konto ani wykorzystać do zaspokojenia swoich bieżących potrzeb w jakikolwiek inny sposób. Wielu zadłużonych, wobec których wszczęta została egzekucja z rachunku bankowego, zastanawia się natomiast, czy otwarcie kolejnego ROR lub lokaty uchroni ich przed zajęciami komorniczymi. Niestety takie działanie będzie nie tylko bezskuteczne, ale może również zostać uznane za utrudnianie komornikowi realizacji tytułu egzekucyjnego. Kancelarie komornicze dysponują narzędziami, pozwalającymi im namierzać nowe konta dłużników, dzięki czemu mogą zająć środki zgromadzone na dowolnym rachunku, ujawnionym w systemie OGNIVO.

Należy również pamiętać, że komornik może podjąć działania, aby ustalić, kto jest rzeczywistym właścicielem nowego ROR-u, występując do sądu ze stosownym wnioskiem o ujawnienie danych.

Podsumowując:

 • zajęcie rachunku bankowego przez komornika stanowi częstą metodę prowadzenia egzekucji,

 • bank po otrzymaniu postanowienia ma obowiązek zablokować środki na koncie,

 • komornik musi pozostawić dłużnikowi równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia, lub 60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,

 • blokada konta może trwać aż do momentu całkowitego zaspokojenia roszczeń wobec wierzyciela,

 • kancelarie komornicze korzystają z systemu OGNIVO, pozwalającego im pozyskiwać informacje o nowo otwieranych rachunkach oraz ich właścicielach.

Zajęcie konta bankowego przez komornika – w czym może pomóc adwokat?

W przypadku egzekucji prowadzonej z rachunku warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w podjęciu odpowiednich kroków. Adwokat oceni, czy zajęcie komornicze jest zasadne, czy też może zostać uchylone. Dotyczy to zarówno samego tytułu, jak i sposobu jego wykonania. Jednocześnie prawnik może złożyć wniosek o uchylenie blokady konta bankowego w przypadku, gdy jest ona bezprawna lub narusza prawa dłużnika. Wsparcie może również obejmować sporządzenie wniosku do komornika o wyjęcie spod egzekucji określonej części środków pod warunkiem wykazania, że są one niezbędne dłużnikowi do zaspokojenia jego podstawowych potrzeb życiowych.

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin