Prawo zamówień publicznych

Wiemy, że zarówno zamawiający, jak i podmioty, biorące udział w postępowaniach w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, często potrzebują profesjonalnego wsparcia prawnego. Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane z PZP na wszystkich etapach danej sprawy. Możemy zająć się m.in. przygotowaniem niezbędnej dokumentacji dla wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia. Prowadzimy analizę umów spisanych przez podmioty wspólnie przystępujące do danego przetargu. Pomagamy negocjować odpowiednie ustalenia, wskazujemy ryzyka i doradzamy optymalne rozwiązania.

Nasza Kancelaria sprawnie wykorzystuje Prawo zamówień publicznych podczas reprezentowania zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowując niezbędne formalności, wyjaśniając wszelkie skomplikowane zagadnienia, oceniając oferty oraz kształtując ostateczną treść umowy.

Profesjonalna analiza i opinie z zakresu prawa zamówień publicznych

W ramach współpracy z naszą Kancelarią, Klienci mogą uzyskać profesjonalną weryfikację wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego. Poddajemy analizie prawnej oferty zamówień publicznych, przygotowując rzetelne opinie na ich temat. Dzięki dokładnej interpretacji, Klienci podejmują lepsze decyzje i osiągają zamierzone rezultaty. W ramach działalności związanej z prawem zamówień publicznych oferujemy prowadzenie spraw w imieniu wykonawców, zamawiających bądź podmiotów przystępujących do zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.

W Kancelarii zajmujemy się również finansowymi kwestiami działalności związanej z zamówieniami publicznymi. Sprawdzamy zasadność wydatków ponoszonych na każdym etapie realizacji danego projektu oraz doradzamy w postępowaniach, które dotyczą korekt finansowych nakładanych na podmioty korzystające z funduszy unijnych. Możemy zaopiniować także zasadność wszelkich zmian formalnych w umowach o zamówienia publiczne czy określić ryzyko związane z realizacją danego projektu. W każdym przypadku Klienci otrzymują pomoc doświadczonych specjalistów.

 

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin