Honorarium

Proponujemy Państwu następujące sposoby
rozliczania za świadczone usługi:

Ryczałt

Jest to system polegający na prowadzeniu obsługi prawnej w oparciu o stałe wynagrodzenie miesięczne ustalone z Klientem (ryczałt). Rozwiązanie dedykowane przedsiębiorcom, którzy czują potrzebę stałego wsparcia w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

W zakres usługi wchodzi:

 • stałe doradztwo prawne - świadczone zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną,
 • opiniowanie umów oraz innych przedłożonych dokumentów,
 • spotkania w Państwa siedzibie lub siedzibie Kancelarii – celem omówienia bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością,
 • windykacja należności od kontrahentów Klienta,
 • zastępstwo prawne przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Wysokość stawki wynagrodzenia miesięcznego ustalana jest w drodze negocjacji i zależy od wielu czynników takich jak m.in.:

 • wielkość przedsiębiorstwa,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • stopień skomplikowania sytuacji prawnej przedsiębiorcy,
 • siedziba przedsiębiorcy i miejsca lokalizacji oddziałów zewnętrznych,
 • wybrana forma współpracy (możliwość obsługi w siedzibie obsługiwanej spółki),
 • przewidywana miesięczna ilości zlecanych spraw.

Stawka ryczałtu określana jest po zapoznaniu się ze specyfiką działalności Klienta oraz jego otoczenia, zagadnieniami tematycznymi związanymi z jego działalnością oraz zgłaszanymi przez Klienta potrzebami. Proponujemy nieprzekraczający trzech miesięcy okres próbny. Po upływie tego okresu możliwa jest renegocjacja ustalonej kwoty, z uwzględnieniem ilości, zakresu oraz stopnia skomplikowania i czasochłonności spraw powierzonych Kancelarii.

HONORARIUM
ZA SPRAWĘ

Inną możliwością jest zawieranie indywidualnej umowy do konkretnej sprawy lub jej etapu. To rozwiązane stworzone zostało zarówno z myślą o Klientach instytucjonalnych, jak i indywidualnych.
W zakres tej usługi wchodzi prowadzenie sprawy od przyjęcia do zakończenia jej konkretnego etapu lub całkowitego jej zakończenia (w zależności od warunków umownych), tj. reprezentacja strony w postępowaniu sądowym I oraz/lub II instancji, postępowaniu egzekucyjnym, administracyjnym.

HONORARIUM
ZA CZYNNOŚĆ

Ten sposób rozliczania się z Klientem opiera się na ustaleniu wynagrodzenia za wykonanie konkretnej, zleconej czynności. Proponujemy go z myślą o klientach indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy potrzebują pomocy prawnej w konkretnych czynnościach prawnych. Kwota za czynność określona jest z góry i nie wymaga dokonywania przez Klienta w toku sprawy żadnych dopłat. Do takich czynności należą m.in. doradztwo prawne, opiniowanie, tworzenie umów oraz innych dokumentów.

WYNAGRODZENIE
GODZINOWE

Podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę dla danego Klienta. Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej firm), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę Kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego Klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz.

W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców wynagrodzenie godzinowe jest często łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Klient ma zapewnioną określoną ilość godzin obsługi prawnej miesięcznie, zaś po przekroczeniu limitu, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej.

WYNAGRODZENIE
ZA SUKCES
(SUCCESS FEE)

Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone zazwyczaj procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz Klienta kwoty). Tego typu wynagrodzenie proponowane jest w szczególności w sprawach odszkodowawczych.

 

Nasze wyróżnienia
najlepsi adwokaci Szczecin 2021 oferteo
Nagroda orły prawa Krzysztof Konysz Szczecin
Nagroda 2021 gold Krzysztof Konysz adwokat Szczecin